Zawsze kiedy chcę

Analiza i interpretacja wiersza Haliny Poświatowskiej „Zawsze kiedy chcę…”. Poznaj informacje o epoce współczesności i biografię poetki w Wikipedii.

tekst interpretacja
zawsze kiedy chcę żyć krzyczę
gdy życie odchodzi ode mnie
przywieram do niego
mówię – życie
nie odchodź jeszcze
Podmiotem lirycznym wiersza jest kobieta. Ujawnia się, używając czasowników w pierwszej osobie l. pojedynczej (przywieram do niego, jego ciepła ręka). Personifikuje życie, nadając mu cechy ludzkie, zestawiając go w taki sposób, że można odnieść wrażenie, iż chodzi o ukochanego.

Dlaczego jednak krzyczy, gdy chce żyć? Krzyk może oznaczać ból (strach), zagubienie lub rozkosz.

Gdy zatem „życie” od niej odchodzi, przywiera do niego i prosi, aby nie odchodziło. To odchodzenie jest umieraniem…

W drugiej części „jego ciepła ręka” to symbol pieszczot ukochanego. Jej usta szepczą do jego ucha podczas miłosnych uniesień, gdy są razem blisko siebie.

Podmiot porównuje życie do kochanka. W ostatnich wersach bardzo pragnie żyć i wiesza mu się na szyi, krzyczy, gdy ono chce odejść.

zawsze kiedy chcę żyć krzyczę – „wieszam mu się na szyi/krzyczę” = on jest jej życiem?

jego ciepła ręka w mojej ręce
moje usta przy jego uchu
szepczę
życie
#NAZWA?
który chce odejść
wieszam mu się na szyi
krzyczę
umrę jeśli odejdziesz

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Budowa wiersza

To wiersz współczesny, nieregularny, skonstruowany w formie osobistego wyznania, który miejscami przechodzi w dialog.

„Uparcie i skrycie, ach życie – kocham cię nad życie!”

Do przemyślenia

Kocham życie
Kocham życie

Personifikacja życia lub metafora jest próbą nadania życiu cech kochanka. Poetka czyni to prawdopodobnie dlatego, aby wyeksponować ogromną chęć życia i szczęście, jakie jest jej udziałem.

Zakochani w sobie chcą spędzać wspólnie czas, za żadne skarby nie mogą się rozstawać. Miłość do ukochanego jest bardzo podobna do miłości do życia. Każdy człowiek pragnie żyć, ale zdaje sobie z tego sprawę dopiero wówczas, gdy nadchodzą ciężkie chwile, cierpienie i ból, przewlekła lub nieuleczalna choroba, starość, wypadek i inne sytuacje, w których uważamy, iż jesteśmy w jakiś sposób zagrożeni. Być może wiersz powstał właśnie w takiej chwili jako prośba skierowana do życia, aby nie odchodziło…

Krzyk w wierszu przypomina, że życie to także cierpienie. człowiek krzyczy właśnie wtedy, gdy jest mu źle. Chory, umierający cierpi i krzyczy z bólu, jakby to mogło zatrzymać życie, odsunąć ból. To sytuacja zupełnie podobna do tej, jaka następuje w momencie rozstania z ukochanym człowiekiem. Porzucenie może symbolizować ból po stracie kogoś kochanego.

Życiowe inspiracje

Do uosobienia śmieci – personifikacji – na przykład w formie kościotrupa jesteśmy przyzwyczajeni od czasów literatury średniowiecza. Z kolei z personifikacją życia, porównanie go z kochankiem spotykamy się po raz pierwszy właśnie w tym wierszu. Dla zdrowych ludzi ta obecność życia – kochanka jest normą, sytuacją zastaną. Nikt nie zastanawia się nad miłością do życia.

Można zatem powiedzieć, że wiersz ten to pean na temat życia i jego wielkości, na temat siły, chęci i potrzeby życia człowieka. Pierwsze wrażenie, że mamy do czynienia z erotykiem, wierszem o miłości między ludźmi może być i jest złudzeniem. Wskazuje jednak na sytuację intymną w relacjach pomiędzy kochankami oraz człowiekiem i życiem.

„zawsze kiedy chcę żyć krzyczę” – „wieszam mu się na szyi/krzyczę” = on jest jej życiem?

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 0 Średnia: 0 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.