Wino i woda

Analiza i interpretacja wiersza Ignacego Krasickiego „Wino i woda”. Poznaj informacje o epoce oświecenia i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Przymawiało jednego razu wino wodzie:
Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie.
„Nie piłoby cię państwo – rzecze woda skromnie –
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie.”
Wino i woda zostało spersonifikowane. Przysłuchujemy się rozmowie/dialogowi tych dwóch rodzajów napoju.
Wino chwali się, że służy panom, a woda chłopom. Woda odpowiada, że to chłop zarabia na wino, które pije pan, więc to ona może być z tego dumna, jest ważniejsza od wina.

„Nie piłoby cię państwo – rzecze woda skromnie –
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie.”

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Budowa wiersza

Bajka ma 4 wersy i została napisana 13-zgłoskowcem z rymami żeńskimi sąsiednimi. Jej przesłaniem jest zwrócenie uwagi na pychę i zarozumialstwo ludzkie, różnice klasowe. Wino uważa się za lepsze, potem woda, ale prawda jest taka, że oba trunki, tak jak obie grupy społeczne bez siebie nie mogą istnieć.

Zawiść i zazdrość to siostry bliźniaczki.

Życiowe inspiracje

Dzieci/młodzież często przechwala/ją się: kto jest lepszy, silniejszy, mądrzejszy, ładniejszy, bogatszy, kto ma lepsze zabawki i komputer. Każdy chce zazwyczaj uchodzić za lepszego niż jest. Prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, co sam o sobie mówi, ale od tego, co i jak robi, co potrafi.

Dlatego zamiast przechwałek lepiej zajmij się pracą, stawiaj sobie choćby minimalne cele i je osiągaj. Staraj się robić swoje jak najlepiej potrafisz, a wtedy dostrzegą to inni i nie będziesz musiał/a nikomu nic udowadniać. Problem w tym, że młodość to wieczne wahanie: co wybrać, aby nie tracić czasu. Każdy chłopak chce być zbudowany jak Pudzianowski, ale tylko nielicznym chce się naprawdę trenować…

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 0 Średnia: 0 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.