Wielka Improwizacja Konrada analiza

Oprac.Sceny 1-5Sceny 6-9Int./Char.Plan/MiniWielka Improwizacja

Wielka Improwizacja (WI) – analiza i interpretacja sceny z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Poznaj informacje o epoce romantyzmu i biografię poety w Wikipedii. Numery wierszy po lewej i tekst dzieła pochodzą ze strony wolnelektury.pl.

Wstęp

Należy pamiętać przed czytaniem i interpretacją, że bohater sceny Konrad to romantyk zbuntowany przeciwko światu postaw oświecenia i zaborcy.

Na początku monologu widoczne jest romantyczne stawianie siebie ponad tłumem czytelników, obserwatorów, krytyków literackich itd. Nie są w stanie zrozumieć tego, co mu natchnienie każe mówić – jego geniuszu twórczego. Następnie odrzuca wszelkie autorytety, uważa talent i dorobek poprzedników za niewielki w porównaniu z darem, jaki on posiada.

Nie znajdując godnego sobie rozmówcy wśród ludzi, kieruje swoją uwagę w stronę Boga. Porównuje swój talent twórczy z Boskim. Jako buntownik romantyczny powątpiewa w Jego moc, podważając główną cechę przypisywaną Najwyższemu: miłość do ludzi.

W miarę rozwoju wypowiedzi Konrad przeistacza się w patriotę walczącego o wolność ojczyzny. Oto bowiem okazuje się, że występuje w dialogu z Bogiem jako reprezentant uciśnionego narodu, któremu zaborcy nie pozwalają żyć.

W WI obserwujemy przemianę postaci, jaką już Mickiewicz sygnalizował w Prologu. Gustaw, nieszczęśliwie zakochany i skupiony na sobie młodzieniec z cz. IV przeistoczył się tam w Konrada. Jego nowe imię jest symboliczne, pochodzi bowiem z powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod” autorstwa wieszcza (1828). Tytułowy Konrad był Litwinem i średniowiecznym rycerzem. Walczył z Zakonem Krzyżackim o wolność Litwy. Kierował się w działaniu zasadą mówiącą o tym, iż jeśli nie można z wrogiem kraju walczyć na polu bitwy z otwartą przyłbicą  – powstania narodowe – jak wilk, to jedynym wyjściem jest walka z ukrycia niczym lis. To aluzja do działań spiskowych. W scenach cz. III „Dziadów” widzimy więźniów, polskich patriotów przesłuchiwanych i skazywanych na Sybir za działalność antycarską.

Teatr Polski we Wrocławiu i adaptacja „Dziadów” cz. 3. Michała Zadary. Bartosz Porczyk jako Konrad. Ani mesjasz, ani mistyk. Artysta (foto i podpis: wyborcza.pl)
Nr Tekst Interpretacja
721

KONRAD

Samotność – cóż po ludziach, czy-m śpiewak dla ludzi?
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha,
Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi:

Samotność nie jest dla niego stanem cierpienia, bo przecież i tak czuje się niezrozumiały. „Gdzie człowiek…” – nie ma ludzi, odbiorców poezji potrafiących zrozumieć i docenić wielkość jego twórczości – „pieśni”. Ponadto pisarzy piszących dla ludzi nazywa nieszczęśnikami…
725 Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;
Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,
A słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą,
Jak ziemia nad połkniętą, niewidzialną rzeką.
Z drżenia ziemi czyż ludzie głąb nurtów docieką.
…gdyż prawdziwy twórca nie powinien mówić tego, co ludzie chcą słyszeć, lecz to, co czuje w środku. Słowa nie potrafią wyrazić, co czuje dusza i od myśli do wersów mogą zmieniać sens. Odbiorca jego poezji może czuć, że „ziemia drży” – czytać słowa, ale nie będzie wiedział, dlaczego – nie zrozumie sensu: może czytać pieśni, lecz ich nie zrozumie.
730 Gdzie pędzi, czy się domyślą? –
Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy,
Jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach;
Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy,
Tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach.
Poezja, literatura jest porównana do uczuć krążących w duszy, „rozpalających krew” i dających siłę do walki, istnienia. Ludzie potrafią zobaczyć twarz poety, ale nie odgadną uczuć, jakie kryje.
735 Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
I wzrok ziemski, do ciebie wysłany za gońca,
Choć szklanne weźmie skrzydła[35], ciebie nie dolata,
Tylko o twoję mleczną drogę się uderzy;
Domyśla się, że to słońca,
W inwokacji – apostrofie do pieśni, czyli zwrocie bezpośrednim do swojej twórczości – Konrad stwierdza, iż jest ona gwiazdą na niebie (porównanie), dokąd nie sięga ludzki wzrok. „Choć szklanne weźmie skrzydła” – metaforycznie: teleskop – to i tak nie dostrzeże tej gwiazdy. Może zobaczyć tylko światło i domyślać się, iż to „słońca”…
740 Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy.
Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy, niepotrzebne; –
Płyńcie w duszy mej wnętrznościach,
Świećcie na jej wysokościach,
Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne.
…lecz ich nie policzy ani też nie zmierzy. Jego poezji (pieśniom) nie są potrzebne ludzkie oczy. Ona płynie w jego duszy i świeci jak gwiazda(y).
745 Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. –
Godna to was muzyka i godne śpiewanie. –
Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Zwraca się bezpośrednio do Boga i natury – apostrofa – bo jego twórczość literacka jest godna uszu Boga i tylko On oraz natura mogą ją zrozumieć. Określa siebie mianem „mistrza” i wielkiego kreatora. Metaforycznie wyciąga dłonie i kładzie je na nieboskłonie – niebie.
750 Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach.
To nagłym, to wolnym ruchem,
Kręcę gwiazdy moim duchem.
Milijon tonów płynie; w tonów milijonie
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie;
Potrafi swoją duszą obracać gwiazdami wolnymi czy szybkimi ruchami  – jest kreatorem dźwięków, jakie wówczas powstają. Są ich „miliony” – to aluzja być może do różnorodności kreowanego świata i jego cech.
755 Zgadzam je, dzielę i łączę,
I w tęcze, i w akordy, i we strofy plączę,
Rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstęgach. –
Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie,
I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie.
Konrad wpływa na świat przez siebie tworzony w literaturze, łączy go niczym dźwięki „w tęcze, akordy, strofy, błyski wstąg”. Gdy „odejmuje ręce” – przestaje tworzyć lub myśleć – one zatrzymują swój pęd, stają.
760 Sam śpiewam, słyszę me śpiewy –
Długie, przeciągłe jak wichru powiewy,
Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie,
Jęczą żalem, ryczą burzą,
I wieki im głucho wtórzą;
„Sam śpiewa” – sam tworzy i wpatruje się w swój świat przypominający długie powiewy wiatru, który jest niewidzialny dla ludzi tak jak jego dzieła. Zawiera w swojej twórczości żal, burze znane światu od wieków.
765 A każdy dźwięk ten razem gra i płonie,
Mam go w uchu, mam go w oku,
Jak wiatr, gdy fale kołysze,
Po świstach lot jego słyszę,
Widzę go w szacie obłoku.
Dźwięk może być symbolem myśli, słowa poetyckiego żyjącego w dziełach poety. Jest nim przepełniony i widzi doskonale wprawnym okiem i uchem.
770 Boga, natury godne takie pienie!
Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie.
Taka pieśń jest siła, dzielność,
Taka pieśń jest nieśmiertelność!
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę,
Jeszcze raz powtarza, że twórczość ta jest godna Boga i natury – tylko. Gdyby mógł ją nazwać jednym słowem, byłoby to: nieśmiertelność. On czuje ją i ją tworzy – to świadomość poetycka, która towarzyszy uznawanym przez ludzi talentom jednostki.
775 Cóż Ty większego mogłeś zrobić – Boże?
Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie,
Wcielam w słowa, one lecą,
Rozsypują się po niebie,
Toczą się, grają i świecą;
Zwraca się do Boga z pytaniem, czy On zrobił coś większego niż poeta? Pragnie nawiązać dialog ze Stwórcą. Zachęca Go do tego, aby przyjrzał się, jak wspaniale radzi sobie ze słowem. Ono właśnie „rozsypuje się po niebie, gra i świeci”, czyli jest jemu posłuszne. To wszystko prawdopodobnie rozgrywa się w wyobraźni poety.
780 Już dalekie, czuję jeszcze,
Ich wdziękami się lubuję,
Ich okrągłość dłonią czuję,
Ich ruch myślą odgaduję:
Kocham was, me dzieci wieszcze!
Kocha i czuje swoje wielkie myśli tworzące nowy świat romantyczny. Nazywa je określeniem: „dzieci wieszcze”, czyli myśli, ideały wyprzedzające epokę.
785 Myśli moje! gwiazdy moje!
Czucia moje! wichry moje!
W pośrodku was jak ojciec wśród rodziny stoję,
Wy wszystkie moje!
Depcę was, wszyscy poeci,
Apostrofa zwracająca uwagę na rolę poety, który niczym ojciec stoi po środku dzieci, tak on, poeta jest ojcem całej swojej bogatej wyobraźni. Myśli, gwiazdy, czucia, wichry – to symbole świata nieosiągalnego dla ludzi a tylko dla poetów. Depce ich wszystkich, czyli podważa jakość dzieł przez nich stworzonych.
790 Wszyscy mędrce i proroki,
Których wielbił świat szeroki.
Gdyby chodzili dotąd śród swych dusznych[36] dzieci,
Gdyby wszystkie pochwały i wszystkie oklaski
Słyszeli, czuli i za słuszne znali,
„Mędrce i proroki” – filozofowie i wieszcze przewidujący przyszłość byli podziwiani przez świat. Konrad nie uważa ich jednak za duchowych – „dusznych” – przywódców. Wie, jakie pochwały i oklaski zbierali.
795 I wszystkie sławy każdodziennej blaski
Promieniami na wieńcach swoich zapalali;
Z całą pochwał muzyką i wieńców ozdobą,
Zebraną z wieków tyla i z pokoleń tyla,
Nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy
Przez wieki ludzie czcili mądrość i odkrycia świata, jakie były udziałem filozofów, twórców. Stawiali im pomniki, czcili poprzez muzykę i święta. Ale tak naprawdę to mędrcy ci i prorocy nie czuli swojej wielkości…
800 Jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy:
Kiedy sam śpiewam w sobie,
Śpiewam samemu sobie.
Tak! – czuły jestem, silny jestem i rozumny. –
Nigdym nie czuł, jak w tej chwili –
…jak czuje ją tego dnia i w tej chwili Konrad. Jest silny i mądry, jak nigdy dotąd.
805 Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili,
Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny;
Dziś jest chwila przeznaczona,
Dziś najsilniej wytężę duszy mej ramiona –
To jest chwila Samsona,
Dzisiaj – tej godziny – jest zenit, czyli szczyt możliwości Konrada i chce dowiedzieć się, czy to tylko duma przez niego mówi, czy rzeczywiście jest „najwyższy” – najbardziej utalentowany ze wszystkich ludzi – poetów? To chwila Samsona – postać biblijna symbolizująca nadludzką siłę.
810 Kiedy więzień i ślepy dumał u kolumny.
Zrzucę ciało i tylko jak duch wezmę pióra –
Potrzeba mi lotu,
Wylecę z planet i gwiazd kołowrotu,
Prometeusz,
Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura.
Pozbędzie się ciała i niczym wolny ptak wzleci ponad Ziemię. Stanie się Prometeuszem – aluzja do mitycznego tytana, który stworzył człowieka z gliny i łez a potem dał mu ogień. Tym naraził się bogom i został srogo ukarany. Konrad pragnie dotrzeć do Boga.
815 I mam je, mam je, mam – tych skrzydeł dwoje;
Wystarczą: – od zachodu na wschód je rozszerzę,
Lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę.
I dojdę po promieniach uczucia – do Ciebie!
I zajrzę w uczucia Twoje,
Już „dostał skrzydeł” – metaforycznie wzbił się ponad świat znany ludziom. Prawe skrzydło symbolizuje przyszłość, lewe przeszłość. Po „promieniach uczuć” – śladem uczuć dojdzie do Boga i „zajrzy w Jego uczucia” – spróbuje dotrzeć do istoty boskości. Dlaczego i w jakim celu chce to zrobić? To jest jego wielki dzień, kiedy czuje się silny niczym Samson. W związku z tym tylko teraz może sprawdzić, jak mogłaby wyglądać jego wielkość w zestawieniu z boską.
820 O Ty! o którym mówią, że czujesz na niebie!
Jam tu, jam przybył, widzisz, jaka ma potęga!
Aż tu moje skrzydło sięga.
Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało;
Kochałem tam, w ojczyźnie serce me zostało –
Zwraca się do Boga bezpośrednio i uważa, że już jest tam, w mitycznym lub religijnym niebie, gdzie znajduje się mieszkanie Boga. Dotarł tam, pomimo iż jest tylko człowiekiem. Jest u Boga tylko duszą, serce pozostawił w ojczyźnie.
825 Ale ta miłość moja na świecie,
Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku
Jak owad na róży kwiecie:
Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku.
Ja kocham cały naród! – objąłem w ramiona
Przyznaje się do miłości, do kochania całego narodu, nie jednego człowieka. Oto obejmuje w ramionach…
830 Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,
Przycisnąłem tu do łona,
Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec:
Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić,
…wszystkich zmarłych, żyjących i przyszłe pokolenia. Kocha miłością znaną ojcu, kochankowi czy małżonkowi. Pragnie szczęścia dla swojego narodu, aby zadziwić nim cały świat.
835 Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec.
Przyszedłem zbrojny całą myśli władzą,
Tej myśli, co niebiosom Twe gromy wydarła,
Śledziła chód Twych planet, głąb morza rozwarła –
Mam więcej, tę Moc, której ludzie nie nadadzą,
Nie wie, jak dokonać wyzwolenia narodu i go uszczęśliwić, dlatego przybył do Boga. Chce wiedzy, bo ma „Moc” od Niego – talent poetycki.
840 Mam to uczucie, co się samo w sobie chowa
Jak wulkan, tylko dymi niekiedy przez słowa.
I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego,
Z owocu wiadomości złego i dobrego;
Nie z ksiąg ani z opowiadań,
Nosi w sobie uczucie i wiedzę pobraną z „drzewa edeńskiego” – czyli z raju stworzonego przez Boga a nie z ksiąg czy opowiadań przekazywanych przez pokolenia.
845 Ani z rozwiązania zadań,
Ani z czarodziejskich badań.
Jam się twórcą urodził:
Stamtąd przyszły siły moje,
Skąd do Ciebie przyszły Twoje,
Jego „Moc” nie pochodzi z badań, on się twórcą urodził i wziął talent stamtąd, skąd swój wziął Bóg. Porównuje swoje umiejętności z Boskimi.
850 Boś i Ty po nie nie chodził:
Masz, nie boisz się stracić; i ja się nie boję.
Czyś Ty mi dał, czy wziąłem, skąd i Ty masz – oko
Bystre, potężne: w chwilach mej siły – wysoko
Kiedy na chmur spojrzę szlaki
Oko jest symbolem przeogromnej wiedzy i możliwości twórczych Boga. Konrad uważa, że też je posiadł.
855 I wędrowne słyszę ptaki,
Żeglujące na ledwie dostrzeżonym skrzydle;
Zechcę i wnet je okiem zatrzymam jak w sidle –
Stado pieśń żałosną dzwoni,
Lecz póki ich nie puszczę, Twój wiatr ich nie zgoni.
Tak jak Bóg potrafi tworzyć szlaki chmur i rządzić kluczami ptaków na niebie, jeśli tylko zechce. I jego wola będzie tam najważniejsza, Bóg nie będzie w stanie niczego bez niej zmienić.
860 Kiedy spojrzę w kometę z całą mocą duszy,
Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.
Tylko ludzie skazitelni,
Marni, ale nieśmiertelni,
Nie służą mi, nie znają – nie znają nas obu,
Konrad posiada taką moc, że gdy spojrzy na kometę, ona się zatrzyma i nie drgnie, póki jej nie pozwoli. Ludzie nie są w stanie tego pojąć, jak nie rozumieją Boga…
865 Mnie i Ciebie.
Ja na nich szukam sposobu
Tu, w niebie.
Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,
Chcę wywrzeć na ludzkie dusze,
„Mnie i Ciebie.” – to sygnał, że Konrad stawia swoje siły na równi z Boskimi. Chodzi o talent poetycki, który pozwala mu dowolnie zmieniać świat i kreować go w literaturze. Jednak chce też władać ludzkimi duszami.
870 Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę mym skinieniem,
Tak bliźnich rozrządzać muszę.
Nie bronią – broń broń odbije,
Nie pieśniami – długo rosną,
Nie nauką – prędko gnije,
Nie bronią, nie pieśniami, nauką czy…
875 Nie cudami – to zbyt głośno.
Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie;
Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie: –
Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią, tym się uszczęśliwią,
…cudami chce mieć władzę nad ludźmi, ale pragnie rządzić nimi „czuciem” – czyli uczuciami, duszami. Byłby przy tym tyranem takim jak Bóg, bo ludzie rządzeni przez niego musieliby zgadywać, co on chce?
880 A jeżeli się sprzeciwią,
Niechaj cierpią i przepadną.
Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa,
Z których, gdy zechcę, pieśni wiąże się budowa; –
Mówią, że Ty tak władasz!
Za każdy sprzeciw ludzi skazywałby ich na cierpienie. Stawia Bogu zarzut, że właśnie Bóg w ten sposób rządzi światem.
885 Wiesz, żem myśli nie popsuł, mowy nie umorzył;
Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz,
Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył,
I większe niźli Ty zrobiłbym dziwo,
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą!
Gdyby otrzymał od Boga władzę nad ludźmi, zrobiłby dla nich więcej niż On. „Zanuciłby pieśń szczęśliwą!” – to pieśń wolności i radości z tego, że naród może żyć swobodnie.
890 Daj mi rząd dusz! – Nieśmiertelność, Obraz świata
Tak gardzę tą martwą budową,
Która gmin światem zowie i przywykł ją chwalić,
Żem nie próbował dotąd, czyli moje słowo
Nie mogłoby jej wnet zwalić.
Lecz czuję w sobie, że gdybym mą wolę
Żąda od Boga, aby dał mu władzę nad duszami. Nieśmiertelność i świat, jaki widzi, nie budzą w nim radości. Jest w stanie słowem to wszystko zmienić.
895 Ścisnął, natężył i razem wyświecił,
Może bym sto gwiazd zgasił, a drugie sto wzniecił –
Bo jestem nieśmiertelny! i w stworzenia kole
Są inni nieśmiertelni; – wyższych nie spotkałem –
Najwyższy na niebiosach! – Ciebie tu szukałem,
Konrad czuje się nieśmiertelny. Jest w stanie czynić rzeczy, jakie zrobił Bóg. Dlatego jest teraz w niebie i chce rozmawiać z Bogiem.
900 Ja najwyższy z czujących na ziemnym padole.
Nie spotkałem Cię dotąd – żeś Ty jest, zgaduję;
Niech Cię spotkam i niechaj Twą wyższość uczuję –
Ja chcę władzy, daj mi ją, lub wskaż do niej drogę!
O prorokach, dusz władcach, że byli, słyszałem,
Uważa, że jest „najwyższym z czujących” – najbardziej wrażliwy i Bóg powinien z nim się spotkać, aby mógł poczuć Jego wyższość. Ponadto domaga się od Boga władzy.
905 I wierzę; lecz co oni mogli, to ja mogę,
Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz,
Ja chcę duszami władać, jak Ty nimi władasz.
Długie milczenie Milczysz, milczysz!
wiem teraz, jam Cię teraz zbadał,
Zrozumiałem, coś Ty jest i jakeś Ty władał. –
Bóg nie odzywa się do Konrada, więc poeta czeka chwilę. Potem wypowiada słowa olśnienia, niby już wie, jak władał Bóg.
910 Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością,
Ty jesteś tylko mądrością.
Ludzie myślą, nie sercem, Twych dróg się dowiedzą;
Myślą, nie sercem, składy broni Twej wyśledzą –
Ten tylko, kto się wrył w księgi,
Oskarża Boga o to, że jest tylko mądrością a nie miłością. Tylko ludzie mądrzy, wykształceni…
915 W metal, w liczbę, w trupie ciało,
Temu się tylko udało
Przywłaszczyć część Twej potęgi.
Znajdzie truciznę, proch, parę,
Znajdzie blaski, dymy, huki,
…badacze metali, lekarze zdołali odkryć niektóre tajemnice stwórcy. Przywłaszczyli sobie część potęgi Boga. Ale też mądrość powołała do życia proch, truciznę, parę, blaski, czyli rzeczy, które źle wykorzystane przyczyniają się do nieszczęść.
920 Znajdzie prawność, i złą wiarę
Na mędrki i na nieuki.
Myślom oddałeś świata użycie,
Serca zostawiasz na wiecznej pokucie,
Dałeś mnie najkrótsze życie
Tylko myślami – wyobraźnią człowiek może przekroczyć granice stworzenia: życia i śmierci a serca – uczucia – cierpią z powodu obojętności – „wieczna pokuta”. Konrad żali się, że Bóg dał mu za krótkie życie…
925 I najmocniejsze uczucie. –
Czym jest me czucie?
Ach, iskrą tylko!
Czym jest me życie?
Ach, jedną chwilką!
…ale „najmocniejsze uczucie” – wrażliwość. Zastanawia się nad sensem tej wrażliwości czy wyobraźni. Porównuje je do „iskry” – pełni ona rolę zapłonu, zarzewia wielkiej idei. Natomiast życie jego zdaniem jest „chwilką”, szybko przemija.
930 Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy?
Iskrą tylko.
Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy?
Jedną chwilką.
Z czego wychodzi cały człowiek, mały światek?
Podobnie jest z przyszłością i przeszłością – są chwilką.
935 Z iskry tylko.
Czym jest śmierć, co rozprószy myśli mych dostatek?
Jedną chwilką.
Czym był On, póki światy trzymał w swoim łonie?
Iskrą tylko.
Życie i śmierć jest chwilką lub iskrą.
940 Czym będzie wieczność świata, gdy On go pochłonie?
Jedną chwilką.GŁOS Z LEWEJ STRONY[37][38]Wsiąść muszę
Na duszęJak na koń.
Goń! goń.
W cwał, w cwał!
Wieczność znana ludziom w porównaniu z wielkością Boga jest także iskrą.

GŁOSY – to postaci fantastyczne, duchy, anioły, pojawiające się wokół Konrada. Ten z lewej strony pragnie posiąść duszę młodzieńca i ma złe intencje.

947 GŁOS Z PRAWEJ
Co za szał!
Brońmy go, brońmy,
Skrzydłem osłońmy
GŁOS z prawej ma dobry charakter i pragnie bronić Konrada.
950 Chwila i iskra, gdy się przedłuża, rozpala –
Stwarza i zwala.
Śmiało, śmiało! tę chwilę rozdłużmy, rozdalmy,
Śmiało, śmiało! tę iskrę rozniećmy, rozpalmy – Teraz – dobrze – tak.
Naśladując porównania Konrada, GŁOS pragnie przedłużyć owe „chwile” i „iskry”, aby poeta mógł się wypowiedzieć.
954 Jeszcze raz Ciebie wyzywam,
Jeszcze po przyjacielsku duszę Ci odkrywam.
Milczysz, – wszakżeś z Szatanem walczył osobiście?
Wyzywam Cię uroczyście.
Nie gardź mną, ja nie jeden, choć sam tu wzniesiony.
Jestem na ziemi sercem z wielkim ludem zbratan,
Po raz kolejny poeta wzywa Boga, aby odezwał się do niego. „Po przyjacielsku” do Boga mówi, jakby ostrzegając. Następnie zwraca uwagę, że Bóg nie powinien się go obawiać, przecież walczył z Szatanem? Czyli Konrad nie jest aż tak groźny, aby się go bać. Gdy Bóg nie odzywa się, poeta uważa, iż nim gardzi, a przecież on – Konrad nie reprezentuje tam – w niebie, gdzie poszukiwał Boga – wyłącznie siebie, lecz swój lud…
960 Mam ja za sobą wojska, i mocy, i trony;
Jeśli ja będę bluźnierca,
Ja wydam Tobie krwawszą bitwę niźli Szatan:
On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca.
Jam cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrosłem;
… Ma za sobą cały naród z wielką historią. Jeśli Bóg oceni postępowanie poety za bluźniercze, ten wyda Mu bitwę „krwawszą niźli Szatan”, bo wyzwie go na „serca”. Serce jest symbolem miłości a Konrad uważa, że potrafi bardziej kochań niż Bóg.
965 Kiedyś mnie wydarł osobiste szczęście,
Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście,
Przeciw Niebu ich nie wzniosłem.
Przypomina swoją nieodwzajemnioną miłość. Rozczarowanie i brak wzajemności spowodowało wielkie cierpienie. Mimo to nie zwrócił się przeciwko Bogu.
968 GŁOS[39] Rumaka
Przedzierzgnę w ptaka.
Orlimi pióry
Do góry!
W lot!
GŁOS
Gwiazdo spadająca!
Jaki szał
W otchłań cię strąca!
GŁOSY walczą o duszę Konrada, osłabiając go.
975 Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony;
Ciałem połknąłem jej duszę,
Ja i ojczyzna to jedno.
Nazywam się Milijon – bo za milijony
Konrad jest „wcielony” w swoją ojczyznę – reprezentuje ją, uosabia, czuje jedność – „Ja i ojczyzna to jedno”. Określa się mianem „Milijon” – milion – bo za miliony…
980 Kocham i cierpię katusze.
Patrzę na ojczyznę biedną,
Jak syn na ojca wplecionego w koło;
Czuję całego cierpienia narodu,
Jak matka czuje w łonie bole swego płodu.
…kocha i cierpi. Widzi swoją ojczyznę spętaną łańcuchami niewoli, pod zaborami. Ojca postrzega jak skazańca na torturach. Porównuje swoje cierpienie do uczucia matki, kiedy z jej płodem jest coś nie tak.
985 Cierpię, szaleję – a Ty mądrze i wesoło
Zawsze rządzisz,
Zawsze sądzisz,
I mówią, że Ty nie błądzisz!
Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską
Bóg jest obojętny na to cierpienie, w dodatku „…wesoło/ Zawsze rządzi…” – to denerwuje Konrada. Przestaje wierzyć w nieomylność Boga.
990 Słyszał, na ten świat przychodząc,
Że Ty kochasz; – jeżeliś Ty kochał świat rodząc,
Jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską; –
Jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt,
Któreś Ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi; –
Konrad został wychowany w szacunku i miłości do Boga. Wierzy w słowa biblijne o potopie i dobrych zamiarach Pana wobec ludzi.
995 Jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi
Przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi; –
Jeśli pod rządem Twoim czułość nie jest bezrząd,
Jeśli w milijon ludzi krzyczących «ratunku!”»
Nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku; –
Jeśli miłość jest na co w świecie Twym potrzebną
I nie jest tylko Twoją omyłką liczebną…
Nadaje swojej wiedzy o Bogu i Jego miłości tryb warunkowy. Skoro Stwórca jest miłością, dlaczego nie reaguje na miliony głosów błagających Go o ratunek? Chodzi cały czas o Polaków znajdujących się pod zaborami i skazanych na niewolę.
1003 GŁOS

[40]

Orła w hydrę!
Oczy mu wydrę.
Do szturmu dalej
Dymi! pali!
Ryk! grzmot!

GŁOS

Z jasnego słońca
Kometo błędu!
Gdzie koniec twego pędu?
Bez końca, bez końca!

Głosy walczą o duszę Konrada, wpędzając go w obłęd.
1011 Milczysz! – Jam Ci do głębi serce me otworzył,
Zaklinam, daj mi władzę: – jedna część jej licha,
Część tego, co na ziemi osiągnęła pycha,
Z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia stworzył!
Poeta ma żal, Bóg nie chce z nim rozmawiać, mimo iż odkrył się przed nim. Pragnie od Niego choć części władzy, która np. spowodowała pojawienie się na świecie pychy. Mógłby ją wykorzystać dla stworzenia szczęścia ludzkiego.
1015 Milczysz! – nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. –
Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu,
Że Cię znam lepiej niźli Twoje archanioły,
Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły –
Jeślim nie zgadł, odpowiedz – milczysz! ja nie kłamię.
Konrad domaga się, aby Bóg uznał jego wielkość. Stawia się wyżej niż archaniołowie, bo zna Go lepiej niż oni. Wzywa Boga, aby odpowiedział mu i przemówił.
1020 Milczysz i ufasz, że masz silne ramię –
Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie –
Widzisz to moje ognisko: – uczucie,
Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało,
Wbijam w żelazne woli mej okucie,
Jak nabój w burzące działo.
Możliwe, że Bóg ma siłę i władzę – „silne ramię”, ale Konrad ma uczucia. Potrafi je ścisnąć i stworzyć z nich pocisk, nabój, aby wystrzelić.
1026 GŁOS[41] Ognia! pal!GŁOS
Litość! żal!
GŁOS namawia Konrada, aby ten wystrzelił w Boga, GŁOS drugi chce go powstrzymać.
1028 Odezwij się, – bo strzelę przeciw Twej naturze;
Jeśli jej w gruzy nie zburzę, To wstrząsnę całym państw Twoich obszarem;
Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia:
Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia:
Krzyknę, żeś Ty nie ojcem świata, ale…GŁOS DIABŁA
Carem!
Konrad staje chwilę, słania się i pada.
Konrad ostrzega Boga, aby odezwał się, bo jeśli nie, to strzeli w Niego i wypuści głos podawany z pokolenia na pokolenie. Głos ten będzie ostrzegał ludzi, że Bóg jest… i tu Konrad mdleje, nie kończy zdania.

Odzywa się DIABEŁ i dodaje: „Carem”. Car Rosji był dla Polaków pod zaborem synonimem zła. Z tego względu porównanie Boga do cara mogło być odczytywane jako największa obelga.

1035 DUCHY Z LEWEJ STRONY
PIERWSZY
Depc, chwytaj!
DRUGI
Jeszcze dysze.
PIERWSZY
Omdlał, omdlał, a nim
Przebudzi się, dodusim.
DUCH Z PRAWEJ STRONY
Precz – modlą się za nim.
DUCH Z LEWEJ
Widzisz, odpędzają nas.
DUCHY walczą między sobą i mówią o Konradzie. Jedne komentują omdlenie, inne modlą się za młodzieńca.
1040 PIERWSZY Z LEWEJ
Ty bestyjo głupia!
Nie pomogłeś mu słowo ostatnie wyrzygnąć,
Jeszcze o jeden stopień w dumę go podźwignąć!
Chwila dumy – ta czaszka już byłaby trupia.
Duch złości się na drugiego, że „wypuścił” duszę Konrada z ręki nie pomógł mu wypowiedzieć ostatniego bluźnierstwa przeciwko Bogu i to nie on wypowiedział tego porównania Boga z carem…
1045 Być tak blisko tej czaszki! i nie można deptać!
Widzieć krew w jego ustach, i nie można chłeptać!
Najgłupszy z diabłów, tyś go wypuścił w pół drogi.

 

DRUGI
Wróci się, wróci – PIERWSZY
Precz stąd – bo wezmę na rogi

.. Byli blisko zawładnięcia duszą więźnia, Konrada. A jednak chyba go stracili. Drugi pociesza go, że jeszcze Konrad do nich wróci, czyli znów będzie bluźnił i wówczas zostanie zesłany do piekła, za karę.
1050 I będę cię lat tysiąc niósł, i w paszczę samą
Szatana wbiję.

 

DRUGI
Cha! cha! straszysz, ciociu! mamo!
Ja dziecko będę płakać –
płacze
Masz –
uderza rogiem

Biją się między sobą.
1055 A co, nie chybił?
Leć i nie wyłaź z piekła – aha, do dna przybił –
Rogi me, brawo, rogi –
PIERWSZY
Sacrédieu![42] DRUGI
uderza
Masz.
Sacredieu – z francuskiego: psiakrew! Kotłują się wokół Konrada.
1060 PIERWSZY
W nogi.
Słychać stukanie i klucz we drzwiach.

 

DRUGI DUCH
Pop, klecha, przyczajmy się i schowajmy rogi.

Na dźwięk wkładanego do zamka klucza, rozpoznają, że nadchodzi ksiądz. Postanawiają się schować i przyczaić się

Konrad – bufon, geniusz i patriota w jednym?

Wielka Improwizacja (WI) to największy i najważniejszy monolog w historii polskiej literatury, także w twórczości Mickiewicza. Takie dzieła powstają na skutek spiętrzenia się wielu wydarzeń w życiu twórcy. Czarę goryczy przepełniła być może wieść o upadku powstania listopadowego i braku osobistego udziału w nim poety. Odnajdujemy tu cierpienie samotnika tęskniącego za ojczyzną.

Gdy ktoś zaczyna czytać WI, może odnieść wrażenie, iż ma do czynienia z zakochanym w sobie egocentryku. Skarży się on na swoją samotność lub brak wystarczającej akceptacji dla jego twórczości. Mimo to jednak gardzi publicznością, bo ona i tak nie jest w stanie zrozumieć „jego pieśni” – twórczości, w domyśle: nie doceni jego geniuszu! Ten egocentryzm jest cechą bohatera romantycznego, dlatego można twierdzić, iż Mickiewicz dokonuje tu autokreacji.

W usta Konrada, człowieka bez grzechu i walczącego o wolność narodu, wieszcz wkłada jakieś mało czytelne uwagi o sobie samym. Cóż, pragnieniem każdego poety i twórcy jest docieranie do jak największej liczby odbiorców. Pozostali romantycy ale nie tylko oni, współcześni raperzy i hiphopowcy, politycy, celebryci także dążą do tego, aby być rozpoznawalnymi. Dlaczego tak się dzieje? To wynika z natury jednostek twórczych – pragną dzielić się swoją wizją świata z innymi.

improwizacja_konrada
Dziady III w Narodowym Teatrze Edukacji

Człowiek religijny pojęcie Boga kojarzy z sacrum, którego nie można szargać. Gdyby Mickiewicz współcześnie opublikował WI, obraziłby uczucia wielu ludzi. Konrad bowiem bluźni, nazywając Boga „tylko mądrością”. Mądrość nie zna miłosierdzia ani litości, nie jest wyrozumiała i tolerancyjna. Istotą Boga jest miłość do człowieka, tak przynajmniej to rozumiemy.

Wierzymy, że życie na ziemi jest tylko drogą do raju osiągalnego na sądzie ostatecznym. Jeśli Bóg jest „tylko mądrością”, nikt nie dostanie się do nieba, gdyż nie ma ludzi bez grzechu, a grzech zamyka drogę do raju. Tak więc Konrad bluźni, gdy nazywa Boga „jesteś tylko mądrością”, odbierając mu przymioty miłości: miłosierdzia wobec ludzi. Bluźni też, gdy porównuje się z Nim.

Złorzeczenia Konrada

Samo dotarcie do nieba, aby porozmawiać ze Stwórcą, to jakaś abstrakcja! W dodatku Konrad „naciska” na Boga, ostrzega i straszy swoim gniewem. Przesada i totalny upadek moralny bohatera. „Puszy się”, „nadyma swoje ego” do nieprzyzwoitych rozmiarów i przechwala się, stawiając na równi z Bogiem. Musi być jakimś „chorym człowiekiem” i samobójcą!? Tak! Ale… Przedstawia postawę romantyczną, autokreację,  pokaz geniuszu poetyckiego i wrażliwości. Czy Konrad może być tak wielkim twórcą jak Bóg? Nigdy. I dobrze o tym wie.

W poetyckim uniesieniu młodzieniec myli pojęcia kreacji świata fizycznego z wyobraźnią. Owszem, może tworzyć dzieła literackie, w których on jako kreator będzie „bogiem świata przedstawionego”. Rzeczywiście, od niego zależy: jak będą wyglądali bohaterowie, miejsce akcji i inne szczegóły. Ale w rzeczy samej ma świadomość, iż został stworzony przez Boga i to dzięki Niemu może sam tworzyć, być, kim jest. Więc po co ten bunt wobec Boga, skoro niczego nie zmieni?

Konrad w WI bluźni przeciwko Bogu i na pewno wie, czym to grozi: „Utratą życia wiecznego w raju”. Wielu uczestników powstania listopadowego, a potem styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich i warszawskiego oddało życie za wolność ojczyzny, porywając się na wroga o wiele silniejszego – jak Dawid na Goliata  – z góry skazując siebie na porażkę.

To największe z poświęceń: oddać życie za ojczyznę . Tego uczy nas, Polaków Mickiewicz. Konrad, walcząc z Bogiem „na czucie”, jest w stanie poświęcić nie tylko życie doczesne ale też wieczne. Zatem reprezentuje postawę mitycznego Prometeusza. Jest postacią heroiczną i tragiczną, ponieważ jego ofiara nie zmieni sytuacji ukochanego kraju.

Słowa, słowa, słowa… – ktoś zacytuje Szekspira – a gdzie działania? Mówić o miłości do ojczyzn może każdy a gdzie czyny? Być może właśnie żal i poczucie bezradności Mickiewicza są przyczyną powstania Wielkiej Improwizacji? Mają wyrazić głęboki ból z powodu braku działania – wieszcz nie uczestniczył w powstaniu – i niepowodzenia, jakie stało się udziałem powstańców listopadowych (1830-31).

Usprawiedliwienie Mistrza

Czyżby Mickiewiczowi nie chodziło o walkę z Bogiem, ale „zamknięcie ust” swoim krytykom i przeciwnikom politycznym? Oskarżali go o bierność podczas powstania listopadowego. Chce im więc pokazać, że jest w stanie bardziej kochać i więcej poświęcić dla ojczyzny niż oni.

W „Dziadach” cz. III obserwujemy wydarzenia mające miejsce na długo przed powstaniem listopadowym. Chodzi o działalność filomatów i filaretów z lat studiów poety. Wraca do tych wątków, jakby chciał powiedzieć: „Ja walczyłem o Polskę wcześniej niż wy i byłem skazańcem, zanim wybuchło powstanie listopadowe, więc nie oskarżajcie mnie o brak działania!”.

Czyli tak naprawdę nie bluźnił i nie walczył z Bogiem, ale stworzył kreację bohatera, aby przedstawić swoją teorię patriotyzmu – bezgranicznego umiłowania i poświęcenia się dla ojczyzny? Bardzo możliwe, uznajmy, że zrobił to celowo, a może z czystego romantycznego buntu. W każdym razie mógł „zamknąć usta” wszystkim wrogom i pokazał, że jego miłość do ojczyzny potrafi się oblec w czyny. Dla niej jest też gotów zrezygnować z życia wiecznego, kłócąc się z Bogiem. Niestety, romantycy nie doczekali odzyskała niepodległość, stało się to dopiero 11 listopada 1918 roku, czyli 88 lat później.

Patriotyzm zdefiniowany w romantyzmie z pewnością przyczynił się do tego, że polskie tradycje przetrwały i miał kto upominać się o powrót kraju na mapy Europy i świata. Oczywiście, nie chodziło tylko o romantyczny patriotyzm, ale też o przypomniane w romantyzmie polskie tradycje ludowe, umacnianie polskiej narodowości, kultury i języka.

Patriotyzm czy nacjonalizm?

WI dała i daje nam, Polakom, poważny imperatyw – nakaz, obowiązek kochania ojczyzny. Adam Mickiewicz powtarza w tym słowa Jana Kochanowskiego, poety renesansowego, który przewidział, do czego doprowadzi swawola szlachty. Potwierdził jego przemyślenia także Ignacy Krasicki w oświeceniu i… nic to nie dało. Polska straciła niepodległość po trzech rozbiorach w końcu XVIII wieku. Twórcy literatury zatem mają niewielką moc sprawczą, z ich opiniami nie liczą się ludzie władzy albo robią to dopiero „po szkodzie”.

Możemy zatem patrzeć na Konrada jako na wytwór swego rodzaju procesu powstawania i utrwalania polskiej świadomości narodowej. Jak nikt inny przypomina nam o obowiązkach wobec ojczyzny i chyba dlatego od ponad stu lat muszą poznawać tę postać wszyscy uczniowie szkół w Polsce. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że jesteśmy Polakami. Dlatego też nazwa tego portalu brzmi: „kocham język polski” – język to jeden z elementów tożsamości narodu, który przetrwał wiek zaborów.

Nie bądźmy jednak megalomanami zapatrzonymi w swoją bohaterską przeszłość, przypomnijmy w tym miejscu, że w XIX wieku w wiośnie ludów uczestniczyło wiele narodów europejskich pragnących wybić się na niepodległość. Nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy cierpieli pod zaborami bodaj 300 lat a Grecy około 400! Zatem, wspominając z dumą przeszłość, szczególnie zaś zrywy narodowe, pamiętajmy, że nie tylko my jako naród zawsze pragnęliśmy wolności i samodzielności.

Do przemyślenia

Konrad jest wzorem buntownika, jakiego każdy może odkryć i odkrywa w sobie. Buntownik, przypomnijmy, nie zgadza się z zastanymi zasadami, prawdami, dogmatami, chce je zweryfikować – np. młodzieńczy bunt przeciwko nakazom i zakazom rodziców. Wychowani w wierze w Boga (nie tylko w religiach monoteistycznych) ludzie wielokrotnie zastanawiają się nad kwestią: „Dlaczego Bóg pozwala na tyle cierpienia, jakie obserwujemy na świecie?”.

Ocenianie wszystkiego, co dzieje się wokół nas, to naturalna cecha istoty myślącej i to nie jest grzech. Na niekorzyść Boga w tych ocenach przemawiają wojny i zło tego świata! Często ludzie zapominają jednak, kto te wojny wywołuje: zakochani w sobie psychopaci(?), którym przytakują sprzedajni stronnicy a może wielkie koncerny pragnące na wojnach zarabiać krocie? Bywa różnie.

W WI Konrad oskarża Boga o rząd nad duszami i ironizuje słowami: „co ja zechcę, niechaj zgadną” – że niby Bóg tak postępuje z ludźmi – tyran. Właśnie tak stereotypowo i „po ludzku” postrzegamy Boga. Po pierwsze oskarżamy Go o zło tego świata, po drugie jawi się On jako uniwersalny policjant pilnujący każdego wszędzie i we wszystkim, księgowy skrupulatnie zapisujący nasze grzechy. W ogóle nie dopuszczamy do siebie myśli, że może jest inaczej.

Bóg dał człowiekowi wolną wolę, czyli można robić, co się chce: „Róbta co chceta!”. Musimy mieć jednak świadomość, że będziemy osądzeni. Bóg nie patrzy i nie wnika w ludzkie postępowanie, lecz potem zapyta każdego z nas na sądzie ostatecznym np.: „Czy przestrzegałeś przykazań i czy nie zmarnowałeś swoich talentów”? I trzeba będzie powiedzieć prawdę…”

I uwaga: Bóg pozna czy kłamiesz, czy mówisz prawdę, masz to jak w banku! Czyli ustalmy: problem z czynieniem dobra lub zła leży po stronie człowieka. Ty jesteś odpowiedzialna/y za każdą swoją decyzję i od Ciebie zależy, jak będzie wyglądało Twoje życie. Czy Konrad o tym wiedział? A Mickiewicz? Z pewnością, ale poeta miał do spełnienia poważniejszą misję. Do dzisiaj go czytamy i uczymy się kochać ojczyznę, utrwalając polskość.

A swoją drogą, przed rozbiorami i przed romantyzmem na ziemiach Rzeczpospolitej żyło wiele nacji: Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łotysze, Niemcy, Żydzi, Łemkowie, Huculi, a także w mniejszych ilościach emigranci: Czesi, Szwedzi, Szkoci, Anglicy, Szwajcarzy, Holendrzy i inni. Wszyscy mówili swoimi językami, mieli inne tradycje i religie. Łączył ich fakt służenia jednemu królowi i tolerancja dla innych. Przydałoby się jej trochę i dzisiaj. Tolerancja zakłada szacunek do drugiego człowieka i odróżnia patriotyzm od nacjonalizmu.

Jeszcze o bufonie

Bufon to potocznie pyszałek i zarozumialec. Termin ten ma negatywne konotacje i oznacza kogoś zepsutego. Postawa buntowników romantycznych, ich alienacja, poczucie wyższości wobec otoczenie z racji pełnienia roli twórców docenili poeci Młodej Polski. Chcieli naśladować Mickiewicza i Słowackiego, a twierdzili, że są kapłanami w świątyni sztuki – także poza, próba dowartościowania swojej twórczości, nierozumianej przez publiczność. Nie ma nic złego w takim zachowaniu, jeśli tylko niesie ze sobą wartości uniwersalne, jest poparte ciężką pracą, nieprzeciętnym talentem.

Tak się złożyło, że Mickiewicz twórczo przerastał swoje pokolenie i nawet jeśli wyczuwamy lekkie przewartościowanie w WI, to wynika ono z pozy obronnej przeciwko rywalom. Kto współcześnie słucha rapu czy hip-hopu, zrozumie, często w piosenkach raperów pojawiają się wątki buntu przeciwko tym, „którzy nie rozumieli nas, nie wierzyli w nas, a teraz przecierają oczy, widząc nasze traki na szczytach list”. To nie jest bufonada, raczej wyraz radości z faktu, że jest się lepszym niż się kiedyś było, ale cały ten sukces Mickiewicza czy raperów wyrasta z talentu i pracy. Więc jeśli od czasu do czasu pojawiają się elementy samozachwytu, cóż, wybaczamy im to i czytamy, słuchamy, przez to stając się lepszymi.

Gustawa Holoubek – zobacz koniecznie


Fragment filmu „Lawa. Opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza”
w reż. Tadeusza Konwickiego, 1989. Ocena na filmweb.pl: 7,1/10
.

Streszczenie

Oprac.Sceny 1-5Sceny 6-9Int./Char.Plan/MiniWielka Improwizacja

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 1 Średnia: 5 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.