Ptasie plotki

Analiza i interpretacja wiersza Julian Tuwim „Ptasie plotki”. Poznaj informacje o epoce międzywojnia i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Przyszła gąska do kaczuszki,
Obgadały kurze nóżki. 

Do indyczki przyszła kurka,
Obgadały kacze piórka.

 

Przyszła kaczka do perliczki,
Obgadały dziób indyczki.

 

Kaczka kaczce wykwakała,
Co gęś o niej nagęgała.

 

Na to rzekła gęś, że kaczka
Jest złodziejka i pijaczka.

 

O indyczce zaś pantarka
Powiedziała, że plotkarka.

 

Teraz bójka wśród podwórka,
Że aż lecą barwne piórka.

Wiersz w formie bajki przedstawia zwyczaj plotkowania. Gąska przyszła do kaczuszki, aby poplotkować na temat nóg kury. Z kolei kura przyszła do indyczki, aby poplotkować na temat piór kaczki. Kaczka plotkowała z perliczką na temat dziobu indyczki. I tak plotki trwałyby spokojnie, gdyby nie jedno zdarzenie.

W strofie czwartej jedna kaczka powiedziała innej o tym, co gęś naplotkowała o niej. Gęś nie wytrzymała i wyzwała kaczkę od złodziejek i pijaczek. Pantarka (perliczka) nazwała indyczkę plotkarką i tak zaczęła się bójka na podwórku, aż lecą piórka.

Kaczka kaczce wykwakała,
Co gęś o niej nagęgała.

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Budowa wiersza

Utwór został napisany w 7 strofach 8-zgłoskowcem o rymach żeńskich sąsiednich.

Plotki rodzą kłótnie, kłótnie kończą się bijatyką, bijatyka niszczy wszelkie więzi

Życiowe inspiracje

Ptasie/ludzkie plotki

Dzieło porusza problem złej cechy człowieka, jaką jest plotkowanie. Plotka to według słowników niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby. Płeć nie odgrywa w przypadku tego zjawiska żadnej roli, bo zarówno dziewczęta, kobiety lubią plotkować, jak i chłopcy czy mężczyźni. Zatem plotkowanie dotyczy wszystkich ludzi. Czasami bywa pasją lub nawykiem bardzo szkodliwym, którego nie sposób wykorzenić.

Julian Tuwim pod postaciami ptactwa ukrył charaktery ludzkie. Wiersz jest więc przestrogą i ostrzeżeniem, do czego może doprowadzić proceder plotkowania. W szkole mamy z tym do czynienia nagminnie, ale też w każdej pracy znajdą się ludzie rozpowiadający niestworzone plotki, które szkodzą innym.

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 0 Średnia: 0 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.