Odys

Analiza i interpretacja wiersza Leopolda Staffa „Odys”. Poznaj informacje o epoce Młodej Polski i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy
W pierwszej strofie podmiot liryczny zwraca się do mitycznego Odyseusza (Ulissesa). Znamy go z mitów greckich. Był królem Itaki i jednym z najmądrzejszych, najbardziej przebiegłych ludzi starożytności. To on nakłonił Achillesa do wzięcia udziału w wojnie trojańskiej, to Odyseusz wymyślił konia trojańskiego, podstęp, który zagwarantował zwycięstwo greckich wojsk pod Troją.

Po wojnie trojańskiej trwającej 10 lat Odyseusz kolejne 10 lat wracał do swojej Itaki – ojczyzny. Dlatego podmiot uspokaja go, mówi, aby nie denerwowało go to, iż cierpi i popełnia błędy. Bywają w życiu drogi proste, ale też są manowce, czyli bezdroża, wertepy. Oznaczone drogi symbolizują sytuacje jasne w życiu i cele, jakie człowiek osiąga. Z kolei manowce symbolizują chaos i zagubienie. Czasem nie panujemy nad swoim życiem i wiedzie nas ono w nieznane…

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej niż się chciało
Tutaj (w strofie drugiej) widzimy kolejne pocieszanie Odyseusza. Podmiot poucza go, iż życie polega na tym, aby wciąż iść naprzód. Chyba nie warto wyznaczać sobie tras, ponieważ zazwyczaj dochodzi się tam, dokąd nie chciało się dojść. Los stawia człowiekowi wyzwania, „rzuca kłody pod nogi”, szydzi z ludzkich planów i często nie osiągamy stawianych sobie celów. Tak też było w przypadku Odyseusza.
Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki
Po śmierci człowieka zostaje tylko pomnik, kamień z napisanym nazwiskiem i imieniem („taki i taki”). Podmiot uogólnia, mówiąc, iż każdy z ludzi jest podobny do Odyseusza, każdy wraca do swojej Itaki. Wyspa, królestwo Ulissesa jest tutaj symbolem tęsknoty za światem bliskim człowiekowi. Tęskni za nim i pragnie do niego wrócić. To nie musi być miejsce, ale na przykład ludzie, sytuacje, przyjemne chwile w życiu, do których chce się powracać, bo znaczyły dla nas coś wartościowego.

Utwór przywołuje postać Odyseusza (Ulissesa), aby uogólniając jego los, uczynić z niego symbol.

Z przesłania wynika, iż każdy z nas może poczuć tęsknotę, jaką czuł ów król Itaki za swoim domem. Uczucie to może pojawić się wszędzie tam, gdzie los rozdzielił ludzi albo tęsknimy za czymś, jak Odys za Itaką.

Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Budowa wiersza

Wiersz składa się z 3. strof po cztery wersy. Został napisany 7-zgłoskowcem, strofa 2 i 3 posiada rymy żeńskie przeplatane.

Życiowe inspiracje

Odys
Statek Odyseusza

Wyjechać daleko od domu to wspaniałe uczucie. Facebook roi się od wpisów typu „To mój czwarty kontynent” albo „Mam już na koncie 26 państw!” czy wręcz „Blog podróżniczy”, gdzie opisane są niemal wszystkie „cuda świata”.

Człowiek ma we krwi poznawanie, czyli także pragnienie zwiedzanie świata, odkrywanie go, mimo iż w zasadzie został odkryty i w epoce internetu można zjeździć dalekie kraje wirtualnie.

Jednak aby zacząć zwiedzać świat i doceniać jego różnorodność, wypadałoby najpierw poznać miejsce, gdzie się jest i żyje na co dzień. Do niego będziemy podczas licznych wojaży odwoływać się w swoich przemyśleniach i ocenach.

I prawdę przyznają podróżnicy, że „Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej”. Trzeba im wierzyć. Ich powiedzenie wygrywa z innym, także popularnym współcześnie: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma” lub jak refren powtarzane w wielu polskich popowych i rapowych piosenkach: „Chciałbym uciec jak najdalej stąd…”.

Najlepiej byłoby zaspokoić swoją ciekawość świata i później żyć długo i szczęśliwie z bliską, bliskimi, kochanymi osobami… Byłoby co wspominać, gdyby można zwiedzić świat razem z nimi…

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 0 Średnia: 0 ]

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.