Między nami nic nie było

Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka „Między nami nic nie było”. Poznaj informacje o epoce pozytywizmu i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Między nami nic nie było!

Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,

Nic nas z sobą nie łączyło

Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Prócz tych woni, barw i blasków

Unoszących się w przestrzeni,

Prócz szumiących śpiewem lasków

I tej świeżej łąk zieleni;

Prócz tych kaskad i potoków

Zraszających każdy parów,

Prócz girlandy tęcz, obłoków,

Prócz natury słodkich czarów;

Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,

Z których serce zachwyt piło,

Prócz pierwiosnków i powojów

Między nami nic nie było!

5 kwietnia 1870

To wiersz o rozstaniu. Pierwszy i ostatni wers to zdanie wykrzyknikowe cytowane w tytule. Zawiera wiele emocji i może być dwuznaczne.

Pierwszy wariant interpretacji wskazuje, iż chodzi o dość energiczne rozstanie w nerwach: jedna ze stron związku porzuca drugie, stwierdzając, że nic między nimi nie było. Owszem, spotykali się, wspólnie przeżyli kilka chwil, ale ma to niewielkie znaczenie i muszą się rozstać. Osoba ta ignoruje uczucie drugiej lub już znalazła sobie inny obiekt uwielbienia i nie ma czasu na przemyślenia. Wymienia zatem kilkanaście ulotnych elementów, jakie zapamiętała ze wspólnie spędzonych chwil. Było miło, ale wszystko się skończyło.

Drugi wariant zakłada ogromny żal spowodowany rozstaniem. Strona porzucona ironicznie stwierdza: „między nami nic nie było”, a następnie wylicza, stosując anaforę („Prócz…”) wiele zjawisk, zdarzeń, jakie wspólnie przeżyli i jej zdaniem były one świadectwem głębokiego uczucia. Nie można więc powiedzieć, że nic ich nie łączyło. Wyliczenia świadczą o tym, iż wcześniej być może zakochani przeżyli wiele miłych wspólnych chwil. Teraz jednak któreś z nich odchodzi, pozostawiając drugie w rozpaczy.

Między nami nic nie było!
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Rozstanie zawsze jest bolesne

Do przemyślenia

Rozstanie Ashley Tisdale ze Scottem Speer’em

Wiersz ma formę ciągłą bez podziału na strofy, zawiera 20 wersów napisanych 8-zgłoskowcem z rymami żeńskimi przeplatanymi. Jest to wiersz miłosny podobny utrzymany w stylu barokowym. Poeta stosuje anaforę, rozpoczynając wersy od tych samych wyrazów. Wygląda na to, iż jest to pewien rodzaj wyrzutu.

Zakochany i porzucony (chłopak, dziewczyna) podmiot liryczny wyrzuca z siebie żal spowodowany prawdopodobnie „koszem”. „Dostać kosza” od dziewczyny oznacza spotkać się z odmową, odrzuceniem. To nie jest miłe dla żadnej ze stron. Porzucony chłopak w żalu i nerwach wymienia wiele zjawisk natury, które widzieli z ukochaną.

Przewrotnie zdanie „Między nami nic nie było!” oznacza właśnie coś zupełnie odmiennego. Podmiot uważa, iż między nimi stało się bardzo wiele ważnych rzeczy, które ich złączyły ze sobą. Niestety, drugie mimo wszystko „odprawia pierwsze” i pozostaje mu jedynie… napisać wiersz pełen żalu i tęsknoty za wspólnie spędzonymi z nią chwilami.

Wiersz ma wymowę uniwersalną. Oznacza to, iż osobą „dającą kosza” może być chłopak lub dziewczyna. Rozstanie to moment bardzo ważny i smutny dla którejś ze stron związku, a bywa, że dla obu stron jest niemiły, ponieważ coś ważnego w ich życiu właśnie się skończyło. Pokazuje też próbę zanegowania czy zlekceważenia wspólnie przeżytych chwil, aby rozstanie nie było tak bolesne.

A co, jeśli tak naprawdę kochała tylko jedna ze stron, a druga żyła tylko marzeniami i za dużo sobie wyobrażała? Bywa tak szczególnie w okresie szkolnym. Młodzież często potrafi „zrywać związki” i „chodzić” z innymi partnerami, partnerkami. Czy można wówczas mówić o poważnej miłości? Wydaje się, że jest to odmiana zauroczenia, taka wakacyjna, czyli krótkotrwała miłość. Jednak rozstanie dla jednej ze stron staje się bolesne. Jedni radzą, aby nie angażować się zbytnio w uczucie, ale miłość oślepia.

„Między nami nic nie było” – to zdanie wypowiadane najczęściej przez osobę pragnącą zmiany w swoim życiu, a za to chyba nie można mieć do nikogo żalu. Pozostaje „złamane serce”, które wyleczyć zdoła tylko… miłość.

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 2 Średnia: 5 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.