Jak dobrze

Analiza i interpretacja wiersza Tadeusz Różewicz „Jak dobrze”. Poznaj informacje o epoce współczesność i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Jak dobrze
Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.
Jak dobrze
Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.Jak dobrze
Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
Podmiot liryczny rozpoczyna każdą strofę od stwierdzenia: „Jak dobrze” (anafora) – taki też jest tytuł dzieła. W pierwszej strofie zachwyca się faktem, że może zbierać jagody, a myślał, iż nie ma już lasu i nie ma jagód.W strofie drugiej zachwyca się możliwością leżenia w cieniu drzew, a wydawało mu się, iż drzewa nie mają już cienia. Później cieszy się z faktu możliwości bycia z ukochaną. W tych chwilach serce bije mu mocniej, a myślał, że człowiek nie ma serca.

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Budowa wiersza

Jest to wiersz współczesny, składa się z 3 strof po 5 wersów.

Wielkie kataklizmy odbierają człowiekowi wiarę w siebie i cały świat

Do przemyślenia

Coś ważnego musiało się stać w życiu podmiotu lirycznego, skoro dziwią go rzeczy, których istnienie jest jasne i logiczne. Dla niego jednak lasy pełne jagód, drzewa dające cień to zjawiska nowe. Jest zdziwiony ich funkcjonowaniem. Szczególnie bolesne jest stwierdzenie, jakoby człowiek nie posiadał serca –  symbol życia, miłości, szacunku między ludźmi. Podczas trwania wojny ludzie nie byli dla siebie mili, walczyli i mordowali się wzajemnie. To jest przyczyna zdziwienia poety pamiętającego te czasy (II wojnę).

Stwierdzenie „Jak dobrze” wyraża zadowolenie, ale nie jest to pełnia szczęścia. Najwyraźniej poeta przeżył wojenną tragedię i teraz nie potrafi się cieszyć w pełni warunkami życia w pokoju. Wojna była okrutna, a człowiek bardzo się zmienił, patrząc na jej oblicze (bestialstwo okupantów, ludobójstwo) i teraz trudno mu powrócić do świata cywilizowanego, pełnego kultury i prawa. Przeżył szok i ten stan jeszcze w nim trwa, nie dowierza, iż koszmar się skończył.

Doceniasz fakt, że żyjesz w czasach pokoju?

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 0 Średnia: 0 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.