Gdziekolwiek

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Gdziekolwiek”. Poznaj informacje o epoce współczesności i biografię poety w Wikipedii.

tekst interpretacja
Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu
na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie,
że   n i e   j e s t e m    s t ą d.Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej
barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć
wszystkiego, co jest
udziałem człowieka, przemienić co doznane
w czarodziejski rejestr i zanieść tam, skąd
przyszedłem.
Podmiot liryczny pojawia się tutaj w bardzo osobistym wyznaniu. Wiele podróżuje po świecie, zwiedza obce kraje i odkrywa świat.

Każdy człowiek pragnie doznań tego typu. To wspaniałe uczucie odkrywać nieznane do tej pory regiony i przestrzenie. Podmiotowi daje to ogromną satysfakcję. Mimo to nigdzie na ziemi nie czuje się zadowolony i szczęśliwy.

Wszędzie czuje, iż „nie jest stąd” – czuje obcość, obojętność. Pragnie poznać wszystkie tajemnice świata po to, aby „wchłonąć” je i przekazać tym ludziom, których zna i kocha. Chce je zawieźć tam, „skąd przyszedł”.

Barwy, dźwięki, smaki itd. to całkiem nowe wrażenia i doznanie dla poety. Jest nimi zafascynowany i jednocześnie czuje się obcy, bo jego serce bije gdzieś zupełnie indziej, w ojczyźnie, w domu rodzinnym, wśród bliskich.

„Czarodziejski rejestr” to symbol poezji, marzeń, wyobraźni, pamięci, wszystkiego, co pozwala zapamiętać i zapisać wrażenia, emocje czy osobiste uczucia.

…n i e   j e s t e m    s t ą d.

Zadania do wykonania

Interpretacja

Dzięki poezji uczymy się nazywać świat, wzbogacając słownictwo i wrażliwość. Wyobraź sobie, że jesteś autorem tego wiersza i chcesz wyjaśnić kilka ważnych spraw. To będzie Twoje osobiste odczytanie ukrytych w tekście sensów.

  1. Używając pięciu zdań pojedynczych (z orzeczeniem czasownikowym) lub więcej, wyjaśnij: jaką ważną wiedzą chcesz się podzielić?
  2. Nazwij przedstawione doświadczenia, emocje i oceń czy mają pozytywny wpływ na człowieka?
  3. Które ze zdań, wersów (możesz zacytować) uważasz za najważniejsze i dlaczego?
  4. Napisz zdanie będące głównym przesłaniem całego wiersza. Przekształć je na slogan czy życiową maksymę, którą chętnie zapiszesz w swoim pamiętniku.
  5. Oceń, czy wiersz może się podobać? Uzasadnij stanowisko.
  6. Zobrazuj graficznie główną myśl za pomocą pracy plastycznej lub multimedialnej.
Budowa i gramatyka

Do czasów pojawienia się wiersza wolnego, utwory liryczne miały budowę regularną, rytmikę i rymy jak współczesne piosenki pop, rap, reggae i in. Nic w tym dziwnego, poezja pochodzi od pieśni i śpiewania.

  1. Określ gatunek liryki i wiersza.
  2. Zbadaj nastrój kolejnych części i całego dzieła.
  3. Wypisz pierwszy, trzeci, piąty wyraz z wiersza i określ, jakie to części mowy?
  4. Wypisz z wiersza pięć kolejnych orzeczeń czasownikowych i/lub złożonych. Z każdym ułóż po jednym zdaniu.

Do przemyślenia

Mała ojczyzna C. Miłosza
Szetejnie nad Niewiażą – mała ojczyzna C. Miłosza

Gdziekolwiek to wiersz o tęsknocie. Gdziekolwiek to przysłówek nieokreślony, nie wskazuje on konkretnego miejsca na mapie lub w przestrzeni. Użycie go podkreśla tutaj emocje, prawdopodobnie nostalgię, tęsknotę za własnym miejscem na ziemi. Miliony ludzi czują to samo, co podmiot liryczny tego krótkiego 9-wersowego dzieła. Są wśród nich emigranci, wędrowcy, podróżnicy, a nawet wczasowicze czy koloniści – każdy, kto opuszcza swój dom, rodzinę lub ojczyznę.

Wszędzie, gdzie postawi się nogę, na obcej ziemi, tam odbiera się dwa sprzeczne uczucia: radość z odkrywania świata, ale równocześnie im piękniejszy widzi się świat, tym mocniejsza rośnie chęć powrotu do ludzi bliskich, aby im o tym wspaniałym świecie opowiedzieć. Wiąże się to zjawisko z naturą ludzką a nazywamy je nostalgią. Najlepiej czujemy się w gronie najbliższych i to z nimi chcielibyśmy dzielić wszelkie radości, odkrycia im chcemy opowiadać wrażenia. Sam wyjazd i powrót nie ma takiego znaczenia, jeśli nie ma do kogo wracać i z kim podzielić się emocjami.

Czy wiersz Ci się podoba?
[ Razem: 1 Średnia: 5 ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.